Al jaren is Azzurro Wellness bewust bezig om de operatie van het sport- en wellnesscentrum zo duurzaam mogelijk te maken. Dit heeft geleid tot het behalen van het Duurzaam Gastvrij Goud Certificaat, zowel in 2023 als in 2024. Het hoogst haalbare.
Hieronder vind je onze MVO-verklaring.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verklaring (MVO-verklaring)

Azzurro Wellness is zich bewust van de invloed van haar bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en wil hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doen wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mensen, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continue op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:

  • Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en anderen die het vak willen leren.
  • Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.
  • Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.
  • Wij proberen waar mogelijk onze gasten en klanten te informeren over en faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu-  en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

Duurzaam Gastvrij is een Nederlands duurzaamheidskeurmerk voor bedrijven in de vrijetijdssector, het keurmerk wordt onderschreven door Green Key. Bedrijven met een Duurzaam Gastvrij keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.

Azzurro Wellness heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op de agenda staan en hiervoor een MVO-Team samengesteld. Dit team komt meerdere keren per jaar samen om de duurzaamheidsstrategie te monitoren en te verbeteren waar mogelijk.